Logo Instytutu Fizyki

Akademia Młodych Odkrywców

Akademia Młodych Odkrywców jest to cykl wykładów popularno-naukowych przeznaczonych dla dzieci.

Podczas spotkań z dziećmi w sposób zrozumiały i ciekawy dla nich są zaprezentowane różne zagadnienia związane z fizyką, matematyką, techniką itp. Każde spotkanie, aby było interesujące dla dzieci jest ilustrowane obrazkami, zdjęciami
oraz w miarę możliwości krótkimi filmami dydaktycznymi. Podczas wykładów wykonujemy doświadczenia naukowe,
do wykonywania niektórych są zapraszane także dzieci.

Na koniec roku lub semestru "nauki", każdemu z uczestników zostanie wręczony dyplom ukończenia Akademii Młodych Odkrywców.

Zajęcia odbywają się na Politechnice Wrocławskiej, raz w miesiącu w piątek lub sobotę w godzinach porannych.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie internetowej Akademii Młodych Odkrywców.