Logo Instytutu Fizyki

Laboratoria studenckie

Laboratorium Podstaw Fizyki
kierownik: dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek
telefon: 71 320 36 58

Laboratoria i pracownie optyczne

Laboratorium Pomiarów Optycznych
kierownik: dr inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach
telefon: 71 320 41 17

Laboratorium Fizyki Ciała Stałego - Pracownia Dielektryków
kierownik: prof. dr hab. Ryszard Poprawski
telefon: 71 320 44 15

Laboratorium Fizyki Ciała Stałego - Pracownia Półprzewodników
kierownik: dr hab. inż. Leszek Bryja
telefon: 71 320 22 57

Laboratorium Fizyki Cienkich Warstw
kierownik: dr inż. Tadeusz Wiktorczyk
telefon: 71 320 28 71

Laboratorium Czujników i Przetworników
kierownik: dr inż. Adam Sieradzki
telefon: 71 320 44 15

Laboratorium Źródeł i Detektorów
kierownik: dr hab. Ewa Popko
telefon: 71 320 45 20

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych
kierownik: dr hab. Ewa Popko
telefon: 71 320 45 20

Laboratorium Technologii Okularowych
kierownik: mgr inż. Dariusz Karp
telefon: 71 320 43 58

Multimedialne Laboratorium Komputerowe
kierownik: dr inż. Ewa Radojewska
telefon: 71 320 21 27

Pokazy zjawisk fizycznych
kierownik: dr inż. Anna Hajdusianek
telefon: 71 320 39 99