Logo Instytutu Fizyki

Plany i programy studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku Optyka

Studia drugiego stopnia na kierunku Optyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Fizyka (w przygotowaniu)

Studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka (w przygotowaniu)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna (w przygotowaniu)

Studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna (w przygotowaniu)


Dokumenty do pobrania

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższeg

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ZW 33 w sprawie dokumentowania programów kształcenia studiów rozpoczynających się od r. ak. 2012/2013
załaczniki są dostępne powyżej

Zarządzenie wewnętrzne 68/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia i planów studiów w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2012 r.