Logo Instytutu Fizyki

W dniu 01.11.2014 Instytut Fizyki został przekształcony w cztery wydziałowe katedry na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki:

  • Katedrę Fizyki Doświadczalnej (KFD),
  • Katedrę Fizyki Teoretycznej (KFT),
  • Katedrę Optyki i Fotoniki (KOF),
  • Katedrę Technologii Kwantowych (KTK),

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych oraz doktora habilitowanego w zakresie nauk fizycznych zostały przeniesione w dniu 27.10.2014 na Wydział Podstawowych Problemów Techniki.